Kaip gauti daugiau pinigų iš darbo. Noriu gauti nedarbo išmoką

Kaip Užsidirbti Pinigų – Informacija ir Idėjos

Nedarbo išmokos Nedarbo išmokos Darbo ieškantis asmuo turi teisę į nedarbo socialinio draudimo išmoką NSDI, plačiau žinoma kaip bedarbio pašalpa.

Šios išmokos priklauso, jeigu jūs: buvote draudžiamas nedarbo socialiniu draudimu, t.

kaip gauti daugiau pinigų iš darbo

Jūs pats ar už Jus buvo mokamos nedarbo socialinio draudimo įmokos. Nedarbo socialinio draudimo išmoką nuo m. Jeigu per pastaruosius 30 mėnesių jūs nesate išdirbęs 12 mėnesių Lietuvoje, tačiau tokį laikotarpį esate dirbęs kitoje ES ar EEE valstybėje narėje, Jungtinėje Karalystėje, Šveicarijoje, Ukrainoje ar Baltarusijoje, jūs galite iš ankstesnės darbo vietos valstybės kompetentingos įstaigos pristatyti dokumentą apie nedarbo draudimo ir darbo laikotarpius ES, EEE šalyse ir Šveicarijoje toks dokumentas yra forma PD U1.

Tuomet į užsienyje įgytą nedarbo draudimo stažą bus atsižvelgta Lietuvoje.

kaip gauti daugiau pinigų iš darbo

Jei tokio dokumento nepristatysite, galite kreiptis į Sodrą su prašymu tarpininkauti dėl nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpių, įgytų kitoje valstybėje narėjepatvirtinimo.

Tokiu atveju Sodrai susisieks su atsakinga instituciją užsienio valstybėje dėl duomenų gavimo tai gali užtrukti iki keleto mėnesių.

Nepamiršti: turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jeigu dirbote kitoje ES, EEE šalyje ar Šveicarijoje ir ten jums priklauso nedarbo išmoka, turite teisę išvykti ieškoti darbo į Lietuvą ir šiuo paieškos laikotarpiu gauti NSDI iš užsienio šalies ją eksportuoti į Lietuvą. Nedarbo išmoką 3 mėnesius ir toliau galite gauti iš užsienio valstybės, kurios užimtumo tarnyboje esate užsiregistravę, tačiau atvykti darbo ieškoti į Lietuvą, jeigu: šalyje, kurioje tapote bedarbiu -egaunate nedarbo išmoką; bent prieš 4 savaites esate registruotas kaip darbo ieškantis asmuo šalies, kurioje kaip gauti daugiau pinigų iš darbo bedarbiu -eužimtumo tarnybose; paprašėte savo nacionalinių užimtumo tarnybos išduoti leidimą eksportuoti bedarbio pašalpą NSDI išmokos eksporto dokumentas yra PD U2 ; grįžus į Lietuvą per 7 dienas užsiregistravote Užimtumo tarnyboje.

kaip gauti daugiau pinigų iš darbo

Kaip gauti NSDI? Pirmiausia reikia užsiregistruoti Užimtumo tarnybojekurios sprendimu Jums bus suteiktas bedarbio statusas. Nedarbo išmoka skiriama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos, kurios reikia teisei į nedarbo draudimo išmoką, jos dydžiui ir mokėjimo trukmei nustatyti, gavimo.

kaip gauti daugiau pinigų iš darbo

Išmokos dydis Nedarbo draudimo išmoką sudaro dvi dalys - pastovi ir kintama: Pastovi nedarbo išmokos dalis lygi ,87 Eur, t. Apskaičiuojant kintamą nedarbo išmokos dalį įvertinamos pajamos, turėtos per 30 mėnesių, praėjusių iki užpraeito kalendorinio mėnesio pabaigos nuo bedarbio įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos. Kintama mėnesinė išmokos dalis pagal mokėjimo mėnesius: pirmą - trečią nedarbo išmokos mokėjimo mėnesį - 38,79 proc.

Maksimali nedarbo išmoka negali būti didesnė kaip 58,18 proc. Parengta pagal Sodros informaciją.

Jie naudoja mūsų istoriją, taip pat šiuolaikinius įrankius ir duomenų analizę pažengusiems prekybininkams, kodėl dauguma vartotojų skeptiškai vertina jo teisėtumą, kad kriptografinės valiutos gali būti teisingesnės finansų sistemos garantas.

Galbūt jus domina